MOBIELE TORENKRAAN

mobiele torenkranen

Mobiele Torenkranen

Van Oorschot kranen beschikt over mobiele torenkranen van 30 meter tot 60 meter zwenkbereik. Ideaal bij gebouwen en opslagtanks, om op grote hoogte materialen ver weg te zetten waarbij de machinist zicht heeft op zijn hijswerkzaamheden. Deze kranen worden ook veel gebruikt voor opperwerkzaamheden, en lijmbouw. Voordelen t.o.v. mobiele telescoopkraan zijn: snelle opbouwtijd, groter vluchtbereik door mastconstructie en zicht op het werk.

Mobile construction cranes

Van Oorschot Kranen owns a number of mobile construction cranes with working ranges of between 30 and 60 metres. Ideal for unlimited access to buildings and storage tanks, where materials must be delivered at great height and/or distance and the crane operator needs a good view of his load manipulations. These cranes are also used extensively for distributing building materials and in on-demand supply of building materials for finishing (i.e. light partition walls, etc). The advantages in comparison with telescopic cranes are: rapid deploy, larger working range due to the trussed girder construction of boom and tower, and superior view of lifting operations.